Chào mừng các bạn đã đến với website của Công ty Luật TNHH Đoàn Gia Miền Trung

Dịch vụ pháp lý

QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ THÔNG TIN TRÊN MẠNG

QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ THÔNG TIN TRÊN MẠNG Nghị định này quy định chi tiết việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch ...

Luật sư tư vấn

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC NĂM 2021

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC NĂM 2021 Ngày 7/7/2021, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư Số: 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. ...

Khách hàng - Đối tác

video

Lượt truy cập: 1304267 lần

Đang online: 12 người