Pháp luật hình sự

Tổng hợp văn bản hướng dẫn Bộ luật Hình sự 2015

3/2/2022 8:46:30 AM

Tổng hợp văn bản hướng dẫn Bộ luật Hình sự 2015 Tổng hợp toàn bộ văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự 2015

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG XÉT XỬ VỤ ÁN XÂM HẠI TÌNH DỤC NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

3/18/2020 3:09:16 PM

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG XÉT XỬ VỤ ÁN XÂM HẠI TÌNH DỤC NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật Hình sự

NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 65 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ ÁN TREO

7/1/2018 5:33:05 PM

NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 65 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ ÁN TREO Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần ...

MỘT SỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

3/22/2018 3:04:45 PM

MỘT SỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 Một số sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Công bố Nghị quyết về thi hành Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi

8/1/2017 10:19:49 AM

Công bố Nghị quyết về thi hành Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa công bố Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

hướng dẫn áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm ...

5/17/2017 11:30:31 AM

 hướng dẫn áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm ... Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điểm a và Điểm b Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết về các quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 và các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm ...

Công văn số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/4/2017 của TANDTC giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ,

5/17/2017 11:10:56 AM

Công văn số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/4/2017 của TANDTC giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ, Ngày 07/4/2017 Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn số 01/2017/GĐ-TANDTC giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ, có nội dung quan trọng liên quan đến thi hành án dân sự.

V/v áp dụng tình tiết “bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản” vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm ...

4/14/2017 9:25:28 AM

 V/v áp dụng tình tiết “bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản”  vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm ... Toà án nhân dân Tối cao có công văn Số: 306/TANDTC-PC ngày 12/10/2016 V/v áp dụng tình tiết “bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản” khi giải quyết vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ

4/6/2016 10:23:59 AM

NGHỊ QUYẾT  VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NGHỊ QUYẾT 109/2015/QH13 VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NQQUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

10 tội danh thay đổi có hình phạt tiền và hình phạt tù bắt đầu từ 1/7/2016

3/26/2016 3:06:54 PM

10 tội danh thay đổi có hình phạt tiền và hình phạt tù bắt đầu từ 1/7/2016 Một trong những quy định mới nổi bật quan trọng tại Bộ luật hình sự năm 2015 là 10 tội danh sẽ thay đổi có hình phạt tiền và hình phạt tù. Cụ thể:

Chọn trang

video

Lượt truy cập: 1304245 lần

Đang online: 8 người