Pháp luật hành chính

TRƯỜNG HỢP NÀO MUA NHÀ CHUNG CƯ KHÔNG PHẢI ĐÓNG THUẾ VAT?

8/16/2021 2:30:23 PM

TRƯỜNG HỢP NÀO MUA NHÀ CHUNG CƯ KHÔNG PHẢI ĐÓNG THUẾ VAT? Tôi thấy có trường hợp mua căn hộ chung cư phải đóng thuế giá trị gia tăng 10%, có trường hợp là 5%, vậy khi nào không phải đóng thuế?

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ QUẢNG CÁO

6/9/2021 3:03:50 PM

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ QUẢNG CÁO Ngày 29/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo có hiệu lực từ ngày 01/6/2021.

NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

6/3/2021 4:11:48 PM

NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ngày 31/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 156/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

8/10/2020 2:16:21 PM

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp . Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền

Nghị định 03/2017 quy định về CASINO

2/26/2017 3:03:11 PM

Nghị định 03/2017 quy định về CASINO Nhà nước quy định cụ thể về điều kiện pháp lý tổ chức kinh doanh CASINO

GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH, TỐ TỤNG DÂN SỰ

1/17/2017 2:06:44 PM

GIẢI ĐÁP  MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH, TỐ TỤNG DÂN SỰ Để bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, Tòa án nhân dân tối cao có ý kiến về một số vấn đề vướng mắc như sau:

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH

1/20/2016 2:33:49 PM

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH NGHỊ ĐỊNH Số: 123/2015/NĐ-CP, ngày 15 tháng 11 năm 2015 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP

10/23/2015 3:11:58 PM

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP Nghị định này quy định chi tiết Điều 10, Điều 44, Điều 189 và Điều 208 của Luật Doanh nghiệp

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

10/5/2015 10:10:14 AM

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

NGHỊ QUYẾT Số: 01/2015/NQ-HĐTP BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NQ SỐ 02/2011/NQ-HĐTP

4/12/2015 3:28:46 PM

NGHỊ QUYẾT Số: 01/2015/NQ-HĐTP BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NQ SỐ 02/2011/NQ-HĐTP NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2011/NQ-HĐTP NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Chọn trang

video

Lượt truy cập: 1304234 lần

Đang online: 10 người