Pháp luật dân sự

HƯỚNG DẪN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ XỬ LÝ NỢ XẤU,

7/1/2018 5:29:42 PM

HƯỚNG DẪN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ XỬ LÝ NỢ XẤU, NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ XỬ LÝ NỢ XẤU, TÀI SẢN BẢO ĐẢM CỦA KHOẢN NỢ XẤU TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

4/1/2018 3:19:12 PM

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Thể chế hóa quan điểm của Đảng được nêu trong Nghị quyết số 48, 49; kết luận số 72,92 của Bộ Chính trị. BLTTDS mới phải thể hiện tính công khai, minh bạch; xây dựng mô hình tố tụng xét hỏi kết hợp với tranh tụng.

NĐ số 41/2018/NĐ-CP: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

3/19/2018 10:26:00 AM

NĐ số 41/2018/NĐ-CP:  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập Tăng mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kế toán. Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 41/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Nghị định 40/2018/NĐ-CP Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

3/19/2018 10:17:26 AM

Nghị định 40/2018/NĐ-CP Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp Bổ sung các hành vi bị cấm đối với công ty bán hàng đa cấp Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

NGHỊ QUYẾT VỀ THÍ ĐIỂM XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

8/25/2017 6:20:33 AM

NGHỊ QUYẾT VỀ THÍ ĐIỂM XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG Nghị quyết này quy định thí điểm một số chính sách về xử lý nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

VỀ TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN, QUYỀN NỘP ĐƠN KHỞI KIỆN LẠI VỤ ÁN

7/7/2017 2:54:44 PM

VỀ TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN, QUYỀN NỘP ĐƠN KHỞI KIỆN LẠI VỤ ÁN NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 VÀ KHOẢN 3 ĐIỀU 192 BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ SỐ 92/2015/QH13 VỀ TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN, QUYỀN NỘP ĐƠN KHỞI KIỆN LẠI VỤ ÁN

V/v tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài

2/26/2017 3:13:06 PM

V/v tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài Tòa án nhân dân có trách nhiệm gửi văn bản tố tụng trong lĩnh vực dân sự và hành chính co đương sự nước ngoài...

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Số: 04/2016/NQ-HĐTP

2/13/2017 5:33:55 PM

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Số: 04/2016/NQ-HĐTP NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ SỐ 92/2015/QH13, LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH SỐ 93/2015/QH13 VỀ GỬI, NHẬN ĐƠN KHỞI KIỆN, TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ VÀ CẤP, TỐNG ĐẠT, THÔNG BÁO VĂN BẢN TỐ TỤNG BẰNG PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

2/19/2016 11:19:47 AM

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

NGHỊ QUYẾT Số: 04/2015/NQ-HĐTP PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN

1/20/2016 10:47:33 AM

NGHỊ QUYẾT Số: 04/2015/NQ-HĐTP PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Chọn trang

video

Lượt truy cập: 1304224 lần

Đang online: 17 người