Pháp luật doanh nghiệp

T.T- HD: IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ....... TEM ĐIỆN TỬ RƯỢU VÀ TEM ĐIỆN TỬ THUỐC LÁ

5/25/2021 3:00:54 PM

T.T- HD: IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ....... TEM ĐIỆN TỬ RƯỢU VÀ TEM ĐIỆN TỬ THUỐC LÁ Ngày 30/3/2021, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2021, trong đó quy định sản phẩm ...

Chọn trang

video

Lượt truy cập: 1216757 lần

Đang online: 88 người