Sở hữu trí tuệ

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ VIỆC SỬ DỤNG HÌNH ẢNH VI PHẠM BẢN QUYỀN

10/26/2021 8:30:06 AM

Hình ảnh là một loại hình tác phẩm phổ biến, được sử dụng rộng rãi nên không tránh khỏi tình trạng vi phạm bản quyền. Đặc biệt, hình thức bán hàng online phát triển mạnh mẽ nên việc sử dụng hình ảnh vi phạm bản quyền ngày càng nhiều. Điều này không chỉ làm mất đi uy tín, hình ảnh của doanh nghiệp mà còn khiến người tiêu dùng mất niềm tin vào thương hiệu của doanh nghiệp đó. Để khắc phục và hạn chế việc này, theo quy định của pháp luật đã có nhiều mức xử phạt khá cao nếu vi phạm.

1. Quyền tác giả đối với hình ảnh

Căn cứ theo Điều 14 Nghị định 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018: Tác phẩm hình ảnh (nhiếp ảnh) là tác phẩm thể hiện hình ảnh thế giới khách quan trên vật liệu bắt sáng hoặc trên phương tiện mà hình ảnh được tạo ra, hay có thể được tạo ra bằng các phương pháp hóa học, điện tử hoặc phương pháp kỹ thuật khác. Tác phẩm nhiếp ảnh có thể có chú thích hoặc không có chú thích.

Theo Luật Sở hữu trí tuệ, khi một tác phẩm được tạo ra sẽ được bảo hộ quyền tác giả ngay lập tức  bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Theo đó, tác phẩm hình ảnh là một trong những loại hình được bảo hộ quyền tác giả. Bản quyền hình ảnh là quyền tác giả đối với tác phẩm nhiếp ảnh. Việc sử dụng tác phẩm nói chung, hình ảnh (nhiếp ảnh) nói riêng phải tuân theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo Điều 19, Luật sở hữu trí tuệ quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

- Đặt tên cho tác phẩm.

- Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng.

- Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm.

- Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Căn cứ theo Điều 20, Luật sở hữu trí tuệ, quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

- Làm tác phẩm phái sinh.

- Biểu diễn tác phẩm trước công chúng.

- Sao chép tác phẩm.

- Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm.

- Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác.

- Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

- Ngoài ra khi tổ chức, cá nhân khác khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

2. Xử phạt đối với hành vi xâm phạm bản quyền hình ảnh

Căn cứ theo Luật sở hữu trí tuệ và theo Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013, đã quy định những hình phạt để xử lý những hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân vi phạm bản quyền.

Thứ nhất, đối với hành vi xâm phạm quyền đứng tên, đặt tên tác phẩm.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tác phẩm mà không nêu tên thật, bút danh tác giả, tên tác phẩm hoặc nêu không đúng tên thật hoặc bút danh tác giả, tên tác phẩm trên bản sao tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

- Ngoài ra, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:

* Buộc cải chính công khai trên phương tiện thông tin đại chúng thông tin sai lệch.

* Buộc sửa lại đúng tên tác giả, tên tác phẩm trên bản sao tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có thông tin sai lệch về tên tác giả, tên tác phẩm.

Thứ hai, đối với hành vi xâm phạm quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm.

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tự ý sửa chữa, cắt xén tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả. 

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xuyên tạc tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

- Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi này:

* Buộc cải chính công khai trên phương tiện thông tin đại chúng thông tin sai sự thật.

* Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường Internet và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm.

Thứ ba, đối với hành vi xâm phạm quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định.

- Áp dụng thêm biện pháp khắc phục hậu quả là buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm.

Thứ tư, đối với hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm.

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi này là buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường Internet và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm.


TT

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 8933

video

Lượt truy cập: 1304242 lần

Đang online: 5 người