Doanh nghiệp

Quy định của pháp luật về xúc tiến thương mại

10/11/2021 8:32:01 AM

Hiện nay, xúc tiến thương mại là hoạt động vô cùng quan trọng của thương nhân trong hoạt động kinh doanh để thúc đẩy, sự phát triển kinh tế cung như tạo ra nguồn lợi nhuận cho thương nhân. Vì vậy, pháp luật hiện hành quy định ngày càng cụ thể các nội dung liên quan đến vấn đề này như: các hình thức xúc tiến thương mại, cách thức thực hiện xúc tiến thương mại...

1. Khái niệm

Căn cứ theo Khoản 10 Điều 3 Luật thương mại 2005, xúc tiến thương mại là các thương nhân thực hiện thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và cơ hội đầu tư. Bao gồm các hoạt động: trưng bày và giới thiệu hàng hóa, khuyến mãi, quảng cáo thương mại, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại.

2. Đặc điểm

Thứ nhất, mục đích. Việc xúc tiến thương mại nhằm cung cấp nhiều thông tin, xây dựng hình ảnh, quảng bá các sản phẩm hiện có, khuyến khích khách hàng mua sắm các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp từ đó thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của thương nhân đạt hiệu quả hơn.

Thứ hai, chủ thể. Là thương nhân (có thể là trong nước hoặc nước ngoài), có tư cách pháp lý độc lập. Ngoài ra, có thể là những cá nhân, tổ chức không phải là thương nhân cũng tham gia vào việc xúc tiến thương mại với vai trò là người phát hành quảng cáo. Pháp luật không cho phép văn phòng đại diện của thương nhân thực hiện hoạt động này mà chỉ có chi nhánh mới được tham gia trong phạm vi cho phép.

Thứ ba, tính chất. Đây là một hoạt động thương mại do thương nhân thực hiện để tạo thêm nhiều lợi nhuận cho thương nhân khác với các hoạt động thương mại khác. Hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ cho các hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hay các hoạt động khác nhằm mục đích sinh lời tạo cơ hội để khuyến khích cũng như thúc đẩy các hoạt động này thực hiện một cách có hiệu quả nhất.

Thứ tư, cách thức. Các thương nhân có thể tự mình thực hiện hoặc thuê thương nhân khác tổ chức thực hiện xúc tiến thương mại cho mình. 

3. Các hình thức

- Khuyến mãi: Là hoạt động xúc tiến thương mại bán hàng, cung ứng dịch vụ thông qua việc mang lại cho khách hàng những lợi ích nhất định. Tăng sức mua hàng, khuyến khích khách hàng hướng tới sử dụng sản phẩm của mình từ đó khuyến khích tiêu dùng, tăng thị trường chiếm lĩnh thị trường, tăng khả năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường của Doanh nghiệp,... Khuyến mãi có rất nhiều hình thức và được quy định rõ tại Điều 92 Luật thương mại 2005.

- Quảng cáo thương mại: Là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm mục đích giới thiệu với khách hàng hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của mình. Thông qua việc sử dụng các phương tiện quảng cáo quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 106 Luật thương mại 2005 (phương tiện thông tin đại chúng, truyền tin, ấn phẩm, bảng, biển,...) Nhằm giới thiệu các sản phẩm quảng cáo thương mại các thông tin về chủng loại, chức năng, giá cả… từ đó kích thích nhu cầu mua sắm hàng hóa, sử dụng dịch vụ của khách hàng

- Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ: là thương nhân thực hiện hoạt động xúc tiến bằng cách dùng hàng hóa, dịch vụ và tài liệu về hàng hóa, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hóa, dịch vụ đó. Tức là, cung cấp cho khách hàng các thông tin về hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, đây là hoạt động mang bản chất là quảng cáo nhưng lại được pháp luật Việt Nam quy định là một hình thức xúc tiến thương mại độc lập. Pháp luật đã quy định rõ các hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ tại Điều 120 Luật thương mại 2005.

- Hội chợ và triển lãm thương mại: Là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian, địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ. Theo đó hội chợ là hoạt động diễn ra trong thời gian và địa điểm nhất định trong đó thương nhân trưng bày sản phẩm của mình với mục đích tiếp thị, bán, thiết lập giao dịch. Còn triển lãm thương mại là hoạt động được thực hiện thông qua việc trưng bày hàng hóa theo chủ đề, thời gian, địa điểm và quy mô nhất định để giới thiệu và quảng bá sản phẩm của mình đến với khách hàng.


TT

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 8742

video

Lượt truy cập: 1201206 lần

Đang online: 34 người