Pháp luật hành chính

Từ 1/12, tăng thời hạn sử dụng Bằng lái xe ô tô B1

10/28/2014 9:00:42 PM

Thông tư 48/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Theo Thông tư số 48/2014/TT-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, từ ngày 01/12/2014, Giấy phép lái xe hạng B1 (dùng cho lái xe không chuyên nghiệp, điều khiển ô tô dưới 09 chỗ, kể cả người lái; xe tải, xe chuyên dùng và máy kéo 01 rơ-moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg) sẽ được tăng thời hạn sử dụng đến đủ 55 tuổi đối với nữ và đến đủ 60 tuổi đối với nam thay vì thời hạn chung 10 năm như trước đây.

Trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam, Giấy phép lái xe được cấp vẫn có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp. Đối với Giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3; A4, B2 và C, D, E, FB2, FC, FD, FE, thời hạn không thay đổi so với trước đây, lần lượt là vô thời hạn; 10 năm và 05 năm.

Thời hạn đổi Giấy phép lái xe cũng được quy định thống nhất là 05 ngày ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, mà không phân theo Giấy phép lái xe của người nước ngoài; Giấy phép đang trực tiếp quản lý hay không trực tiếp quản lý. Đồng thời, khi đổi Giấy phép lái xe, cơ quan cấp Giấy phép lái xe phải cắt góc Giấy phép lái xe cũ (trừ trường hợp Giấy phép do nước ngoài cấp).

Cũng theo Thông tư này, từ ngày 01/12/2014, người nước ngoài hoặc Việt Nam cư trú ở nước ngoài, có Giấy phép lái xe quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp, còn thời hạn sử dụng, sẽ được lái loại xe ghi trong Giấy phép tại Việt Nam mà không phải làm thủ tục chuyển đổi Giấy phép lái xe. Trường hợp điều ước quốc tế về Giấy phép lái xe mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2014.

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 7304

video

Lượt truy cập: 1304233 lần

Đang online: 9 người