Pháp luật hình sự

Tổng hợp văn bản hướng dẫn Bộ luật Hình sự 2015

3/2/2022 8:46:30 AM

Tổng hợp toàn bộ văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự 2015

STT

Số hiệu văn bản

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

1 Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng Điều 201 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự 20/12/2021 24/12/2021
2 Nghị quyết 08/2021/NQ-UBTVQH15 Giải thích Khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự 26/11/2021 14/01/2022
3 Công văn 1557/VKSTC-V1 Hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng các Điều 347, 348 và 349 Bộ luật Hình sự 20/4/2021  

4

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP

Hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ

30/12/2020

15/02/2021

5

Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP

Hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 299 và Điều 300 Bộ luật Hình sự

25/10/2019

01/12/2019

6

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP

Hướng dẫn áp dụng quy định tại các Điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi

01/10/2019

05/11/2019

7

Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP

Hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự

15/8/2019

01/9/2019

8

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP

Hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền

 

24/5/2019

07/7/2019

9

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP

Hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự

 

11/01/2019

15/3/2019

10

Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP

Hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình sự

05/11/2018

01/12/2018

11

Công văn 196/TANDTC-PC

Về việc áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự

04/9/2018

 

12

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP

Hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo

15/5/2018

01/7/2018

13

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP

Hướng dẫn áp dụng điều 66 và điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

24/4/2018

09/9/2018

14

Nghị định 37/2018/NĐ-CP

Hướng dẫn biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

10/3/2018

10/3/2018

15

Nghị định 19/2018/NĐ-CP

Quy định việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự

02/02/2018

02/02/2018

16

Công văn 04/TANDTC-PC

Về việc áp dụng Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14

09/01/2018

 

17

Công văn 148/TANDTC-PC

Về việc triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14

12/7/2017

 

18

Nghị quyết 41/2017/QH14

Về việc thi hành Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi tại Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

20/6/2017

05/7/2017

19

Công văn 301/TANDTC-PC

Về việc áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật Hình sự 2015

07/10/2016

 

20

Công văn 276/TANDTC-PC

Hướng dẫn áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật Hình sự 2015

13/9/2016

 

21

Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP

Hướng dẫn áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật Hình sự 2015

30/6/2016

01/8/2016


Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 6777

video

Lượt truy cập: 1201313 lần

Đang online: 51 người