Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo

5/22/2013 5:04:05 PM

Tham gia tố tụng với tưcách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảovệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyềnlợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.