Khách hàng doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỆ NINH

10/5/2015 11:21:32 AM

50 năm qua, là một chặng đ­ường lịch sử của Công ty về xây dựng và phát triển, sản xuất - chiến đấu, về khôi phục và trưởng thành đi lên. Đặc biệt là trong thời kỳ chuyển đổi cơ chế quản lý mới, vận hành theo cơ chế thị trư­ờng định hướng XHCN.

ổ chức bộ máy của Công ty 

 1. Tổng số CBCNV-LĐ:  Trên 750 người 

       

 2. Trình độ chuyên môn:   - Thạc sỹ: 1  người

                                            - Đại học: 55  người

                                            - Trung cấp, cao đẳng: 37  người 

                                     - Công nhân kỹ thuật: trên 550 người

                                         

3. Lãnh đạo công ty: (Click vào đây để xem chi tiết)

 

4. Các phòng ban:

            - Phòng Tổ chức - Hành chính: 

               Trưởng phòng: Nguyễn Văn Bình            

           - Phòng Khoa học kỹ thuật:

               Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hằng                 

           - Phòng Kế hoạch - Kinh doanh: 

               Trưởng phòng: Nguyễn Đình Nguyên       

            - Phòng Kế toán - Tài chính: 

               Trưởng phòng: Hoàng Thị Phương               

 

   5. Các đơn vị trong Công ty:

           - Đơn vị 2:

              Đội trưởng: Ngô Thanh Tâm                          

 

           - Đơn vị 19/8: 

              Đội trưởng: Phạm Ngọc Thành                              

   

           - Đơn vị Quyết Tiến: 

              Đội trưởng:  Phạm Văn Huynh     

    

           - Đơn vị: 3

            Đội trưởng: Đào Như Phú


           - Đơn vị 4:

             Đội trưởng: Lê Hồng Minh

      

          - Đơn vị 5:

             Đội trưởng: Trần Đình Dũng


         - Đơn vị 10: 

            Đội trưởng Nguyễn Đăng Học


           -  Đơn vị: 1: 

           Đội trưởng Lê Văn Hiền

 

          - Đơn vị Phú Cường: 

           Đội trưởng Nguyễn Văn Thành                           

 

           -  Nhà máy chế biến cao su:    

              Giám đốc: Lê Thanh Toán                          

  

           - Xí nghiệp chăn nuôi lợn:   

             Giám đốc: Lê Văn Phong                            

 

           -  Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi:   

             Giám đốc: Nguyễn Mậu Hào                         

           - Nhà máy chế biến phân bón và Phân xưởng chế biến gỗ: 

             Giám đốc: Lê Chí Đồng                            

 

           - Trường Mầm Non: 

             Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Dũng                      

                 

           - Và các đại lý trong và ngoài tỉnh

          


Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 8096

Các Tin đã đăng

video

Lượt truy cập: 1304215 lần

Đang online: 8 người